Weerbaarheid & agressieregulatie

Weerbaarheid & agressieregulatie

Deze training is er voornamelijk op gericht om deelnemers handvatten aan te leren, zodat ze tijdens en na afloop van een reeks trainingen aan hun eigen problemen kunnen werken.

Ik ben in 2012 geslaagd voor de opleiding tot docent weerbaarheid en agressieregulatie via het NIVM.  Voor de opleiding heb ik diverse trainingen verzorgd als stageopdracht bij diverse scholen. 

Kenmerkende aspecten

Deze training is vooral geschikt voor jongeren met een verminderde weerbaarheid ten opzichte van leeftijdgenoten, waardoor zij regelmatig gepest worden en niet voor zichzelf op kunnen en/of durven te komen.
Ook is deze training zeer geschikt voor autistische jongeren en jongeren met agressie- en andere gedragsproblemen.

Door middel van zowel theoretische toelichting van onderwerpen als fysieke oefenvormen wordt gewerkt richting een blijvende verandering van het vertoonde gedrag.
De lessenreeksen worden aangeboden in blokken van ongeveer 8 – 12 trainingen.  Deze oefenvormen worden intensief beoefend zodat de jongeren in voor hen moeilijke situaties beseffen dat zij zelf een keuze hebben om het probleem op te zoeken of uit de weg te gaan.

Skillfulness agressieregulatie

Deze training is ontwikkeld voor docenten in het voortgezet onderwijs die tijdens het uitoefenen van hun vak geconfronteerd worden met agressie en grensoverschrijdend gedrag.  Tevens geschikt voor iedereen die werkzaam is in de hulpverlening (denk hierbij aan ambulancepersoneel en zorgmedewerkers).
De training gaat uit van het versterken van mentale en fysieke weerbaarheid zodat men hier op professionele wijze mee om weet te gaan.

Meer weten? Vul het contactformulier in!

Doelgroep

d-jitsu_logo_brazilian-jiu-jitsu_bjj_self-defense_lr   Jongeren met een verminderde weerbaarheid en/of faalangst

d-jitsu_logo_brazilian-jiu-jitsu_bjj_self-defense_lr   Jongeren met gedragsproblemen

d-jitsu_logo_brazilian-jiu-jitsu_bjj_self-defense_lr   Jongeren met autisme

d-jitsu_logo_brazilian-jiu-jitsu_bjj_self-defense_lr   Docenten (voortgezet onderwijs)

d-jitsu_logo_brazilian-jiu-jitsu_bjj_self-defense_lr   Hulpverleners (ambulancepersoneel en zorgmedewerkers)